Chirurg onkolog

ppłk dr n. med. Robert Szyca specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, organizacji ochrony zdrowia

 

Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi w 1997 roku, jako lekarz-podporucznik Wojska Polskiego. W tym samym roku rozpoczął staż podyplomowy w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Po ukończeniu okresu stażu podyplomowego rozpoczął specjalizację pierwszego stopnia z chirurgii ogólnej. Jednocześnie rozpoczął specjalizację z dziedziny pozazabiegowej- organizacji ochrony zdrowia. Po złożeniu egzaminu specjalizacyjnego (z wynikiem bardzo dobrym), rozpoczął drugi etap szkolenia chirurgicznego, jednocześnie kontynuował pracę naukową publikując rozliczne artykuły. W tym samym czasie z wynikiem bardzo dobrym złożył egzamin specjalizacyjny z organizacji ochrony zdrowia. Obecnie kontynuuje swoją działalność naukową i zawodową uzupełniając ją rozlicznymi szkoleniami z zakresu chirurgii ogólnej, koloproktologii, onkologii i medycyny estetycznej.